در بدن فرد مبتلا به کرونا چه اتفاقی می افتد – فیلم